A-4 MANIPULAČNÍ PRAVIDLA VÝZNAMNÝCH VODNÍCH DĚL

Větřkovice - Svěcený potok

Kategorie VD (dle vyhlášky 471/2001 Sb. o TBD) III.

Správce: Komterm, a.s.

Rozdělení prostoru nádrže (výškový systém Bpv)

  Kóta Zatopená plocha Objem
  min. max. [mil. m2] [mil. m3]
Stálé nadržení 316 319 0-0,02 0-0,033
Zásobní prostor 319 329,5 0,02-0,186 0,033-1,033
Retenční neovladatelný 329,5 329,8 0,186-0,193 1,033-1,091

Vlastní hráz (zemní sypaná)

 • Délka koruny hráze - 460,00 m
 • Šířka koruny hráze - 4,00 m
 • Šířka komunikace na koruně hráze - 3,00 m
 • Kóta koruny hráze - 330,90 m n.m.
 • Maximální výška hráze - 15 m
 • Kóta vrchu těsnící jádra - minimálně - 329,99 m n.m.
 • Sklon vzdušného svahu - 1 : 2 až 1 : 2,25
 • Sklon návodního svahu - 1 : 2 až 1 : 3

Spodní výpusti (umístěny ve sdruženém objektu)

 • Ocelové potrubí - 2 x 400 mm
 • Kóta osy pravé spodní výpusti - 318,00 m n.m.
 • Kóta osy levé spodní výpusti - 317,00 m n.m.
 • Kapacita obou spodních výpustí při hladině na kótě 329,50 m n.m. - 3,200 m3/s
 • Kapacita obou spodních výpustí při hladině na kótě 329,80 m n.m. - 3,240 m3/s

Bezpečnostní zařízení - šachtový přeliv (umístěn ve sdruženém objektu)

 • Kóta pevné přelivné hrany 329,50 m n.m.
 • Kóta dna šachty 316,00 m n.m.
 • Délka přelivné hrany 2 x 5,00 m
 • Kapacita při hladině 329,80 m n.m. 3,56 m3/s

Odběrné zařízení

Odběrné potrubí je napojeno na pravou spodní výpusť. Slouží pro odběr vody z nádrže a zároveň zajišťuje přívod vody do nádrže při čerpání od jímacího objektu z řeky Lubiny.

Manipulace za velkých vod

Při běžném provozu se hladina v nádrži udržuje v zásobním prostoru. Zvýšeným přítokem se nejdříve doplní vyprázdněná část zásobního prostoru po kótu maximální zásobní hladiny (329,50 m n.m.) a následně se otevírají spodní výpusti. Velikost odtoku je rovná přítoku až do plné kapacity spodních výpustí. Přítoky větší než kapacita spodních výpustí přepadají do šachtového přelivu. Je-li ve funkci přeliv, postupně se uzavírají spodní výpusti tak, aby nedošlo k náhlé změně odtoku. Neovladatelný retenční prostor se prázdní plnou kapacitou spodních výpustí, pokud povodňový orgán nestanoví jinak. Všechny manipulace musí být plynulé a pozvolné tak, aby nedocházelo k náhlé a neočekávané změně průtoků pod nádrží.