A-4 MANIPULAČNÍ PRAVIDLA VÝZNAMNÝCH VODNÍCH DĚL

VN Guntramovice

Kategorie VD (dle vyhlášky 471/2001 Sb. o TBD) IV.

Správce: Povodí Odry, s.p.

Rozdělení prostoru nádrže (výškový systém Bpv)

  Kóta Zatopená plocha Objem
  min. max. [mil. m2] [mil. m3]
Stálé nadržení 290,6 295,5 0-0,146 0-0,3
Zásobní prostor 295,5 303,05 0,146-0,761 0,3-3,303
Retenční ovladatelný 303,05 303,31 0,761-0,784 3,303-3,504
Retenční neovladatelný 303,31 304,39 0,784-0,897 3,504-4,409

Vodní nádrž Guntramovice se nachází na bezejmenném LB přítoku Budišovky v říčním km 1,799 severně od obce Guntramovice.

Malá vodní nádrž Guntramovice byla vybudována v 80-tých letech 20-tého století jako nádrž retenční (rekreační využití nebylo dovoleno). V roce 1986 byla uvedena do trvalého provozu. V současnosti je využívána k transformaci povodňových průtoků, nalepšování průtoků pod hrází, k protipožárním účelům a ke sportovnímu rybolovu.

Jedná se o zemní sypanou hráz, opevnění návodní strany kamenným pohozem, vzdušní strana hráze opevněna zatravněním, v dolní třetině opevněna betonovými dlaždicemi. Samostatné vypouštěcí zařízení s přístupovou lávkou, dvě betonová vypouštěcí potrubí světlosti DN 400 mm, na každém potrubí samostatné mechanicky ovládané kanalizační šoupě o průměru 400 mm. Bezpečnostní přeliv železobetonový obložený kamenem se zaoblenou vnitřní (spadišťovou) hranou v pravém zavázání hráze, přímého tvaru. Betonové odpadní koryto od bezpečnostního přelivu s rozražeči ukončené vývařištěm, které slouží současně jako loviště.

Základní technické údaje

 • Plocha povodí 2,80 km2
 • Kóta koruny hráze 597,65 m n.m.
 • Délka hráze v koruně 125,5 m
 • Max. výška hráze 6,2 m
 • Hladina zásobní 596,50 m n.m.
 • Hladina maximální 597,00 m n.m.
 • Kóta bezpečnostního přepadu 596,50 m.n.m.
 • Objem při hladině stál. nadržení 67 tis. m3
 • Objem při max. hladině 87 tis. m3
 • Zatopená plocha při max. hladině 43 390 m2
 • Zaručený odtok 0,0055 m3/s (5,5 l/s)