A-4 MANIPULAČNÍ PRAVIDLA VÝZNAMNÝCH VODNÍCH DĚL

Šance - Ostravice km 45,770

Kategorie VD (dle vyhlášky 471/2001 Sb. o TBD) I.

Správce: Povodí Odry, s.p.

Rozdělení prostoru nádrže (výškový systém Bpv)

Letní období Kóta Zatopená plocha Objem
(květen - říjen) min. max. [mil. m2] [mil. m3]
Stálé nadržení 444,61 469,71 0-0,384 0-2,459
Zásobní prostor 469,71 501,61 0,384-2,507 2,459-42,43
Retenční ovladatelný 501,61 504,2 2,507-2,774 42,43-49,258
Retenční neovladatelný 504,2 506,91 2,774-3,056 49,258-57,16
Zimní období Kóta Zatopená plocha Objem
(listopad - duben) min. max. [mil. m2] [mil. m3]
Stálé nadržení 444,61 469,71 0-0,384 0-2,459
Zásobní prostor 469,71 502,01 0,384 - 2,546 2,459 - 43,440
Retenční ovladatelný 502,01 504,2 2,546 - 2,774 42,43-49,258
Retenční neovladatelný 504,2 506,91 2,774-3,056 49,258-57,16

Vlastní hráz

 • Délka koruny hráze 342,25 m
 • Šířka koruny hráze 6,00 m
 • Šířka hráze v patě 215,00 m
 • Nejnižší místo v údolí 451,11 m n.m.
 • Kóta koruny hráze 508,16 - 507,86 m n.m.
 • Vrch těsnícího jádra 507,11 m n.m.

Spodní výpusti

 • Kóta osy vtoku obtokové štoly 452,61 m n.m.
 • Kapacita obtokové štoly při kótě 506,91 m n.m. 70,00 m3/s
 • DN obtokové štoly 3000 mm
 • DN spodní výpusti obtokové štoly (rozstřikovací uzávěr) 2000 mm
 • Délka obtokové štoly 301,00 m
 • Kóta osy vtoku vodovodní štoly 452,21 m n.m.
 • Max. kapacita při hladině 506,91 m n.m. 42,60 m3/s
 • DN vodovodní štoly 2200 mm
 • DN spodní výpusti vodovodní (rozstřikovací uzávěr) 1600 mm
 • Délka vodovodní štoly 327,00 m

Bezpečnostní zařízení - přeliv

 • Délka přelivné hrany 16,50 m
 • Kapacita přelivu při hladině 507,54 m n.m. 140,00 m3/s
 • Kóta koruny přelivu 504,20 m n.m.

Vodárenský odběr

 • Kóty etáží z vodovodní štoly 464,61, 474,61, 484,61 m n.m.
 • Kóty etáží z obtokové štoly 470,21, 492,11 m n.m.

Manipulace za velkých vod

Dostoupí-li hladina v nádrži kóty hladiny zásobního prostoru, tj. 501,61 m n.m. (v letním období) nebo 502,01 m n.m.(v zimním období), řídí se velikost odtoku z nádrže spodními výpustmi v závislosti na přítoku do nádrže a to tak, že odtok je roven přítoku až do hodnoty 70 m3/s. Při dalším stoupání přítoku do nádrže je odtok z nádrže udržován na hodnotě 70 m3/s (po dosažení úrovně bezpečnostního přelivu - kóty 504,20 m n.m. - postupným uzavíráním spodních výpustí) a plní se ochranný prostor nádrže. Po následném poklesu přítoku do nádrže pod hodnotu 70 m3/s je ochranný prostor nádrže prázdněn setrvalým odtokem 70 m3/s (zajišťováno postupným otevíráním spodních výpustí) až do poklesu hladiny na kótu zásobního prostoru nádrže. V případě, že na vzestupné větvi povodňové vlny je dosažena kóta hladiny v nádrži 505,00 m n.m., je nutno odtok z nádrže zvýšit otevřením spodních výpustí na 110 m3/s. Je-li na vzestupné větvi povodňové vlny dosažena kóta hladiny v nádrži 505,60 m n.m. je nutno zvýšit odtok z nádrže otevřením spodních výpustí tak, aby pokud možno hladina v nádrži již dále nestoupala. Po následném poklesu přítoku a v případě, že odtok je větší nebo roven hodnotě 110 m3/s, je nutno zachovat dosažené otevření spodních výpustí, v případě, že by odtok z nádrže klesal pod 110 m3/s, je nutno tuto hodnotu otevíráním spodních výpustí udržet, a to až do poklesu hladiny v nádrži na kótu 505,00 m n.m. Po poklesu hladiny na kótu 505,00 m n.m. se odtok z nádrže snižuje (postupným uzavíráním spodních výpustí, ale tak, aby nedošlo ke stoupání hladiny) na hodnotu 70 m3/s. Pod kótou 505,00 m n.m. je ochranný prostor nádrže prázdněn setrvalým odtokem 70 m3/s (zajišťováno postupným otevíráním spodních výpustí) až do poklesu hladiny na kótu zásobního prostoru nádrže. V případě, že na poklesové větvi povodňové vlny je dosažena kóta hladiny v nádrži 506,10 m n.m., je nutno zvýšit odtok z nádrže otevřením spodních výpustí tak, aby pokud možno hladina v nádrži již dále nestoupala. V případě, že odtok je větší nebo roven hodnotě 70 m3/s, je nutno zachovat dosažené otevření spodních výpustí, v případě, že by odtok z nádrže klesal pod 70 m3/s, je nutno tuto hodnotu otevíráním spodních výpustí udržet, a to až do poklesu hladiny v nádrži na kótu zásobního prostoru nádrže.

Neškodný odtok je 70 m3/s.