A-4 MANIPULAČNÍ PRAVIDLA VÝZNAMNÝCH VODNÍCH DĚL

Pocheň - Čížina km 5,22

Kategorie VD (dle vyhlášky 471/2001 Sb. o TBD) III.

Správce: Povodí Odry, s.p.

Rozdělení prostoru nádrže (výškový systém Bpv)

  Kóta Zatopená plocha Objem
  min. max. [mil. m2] [mil. m3]
Stálé nadržení 290,6 295,5 0-0,146 0-0,3
Zásobní prostor 295,5 303,05 0,146-0,761 0,3-3,303
Retenční ovladatelný 303,05 303,31 0,761-0,784 3,303-3,504
Retenční neovladatelný 303,31 304,39 0,784-0,897 3,504-4,409

Vodní nádrž Pocheň se nachází na řece Čížině v říčním km 5,22, 6 km na jih od města Krnov. Účelem vodního díla, které bylo dokončeno v roce 1975, je vzdouvání a akumulace vody pro zabezpečení:

 • ochrany pozemků pod nádrží před škodlivými účinky povrchových vod
 • požární vody
 • krajinotvorného efektu, rekreace

Jedná se o zemní sypanou hráz, opevnění návodní strany kamenným pohozem, vzdušní strana hráze opevněna zatravněním. Samostatné vypouštěcí zařízení s přístupovou lávkou, mechanicky ovládané kanalizační šoupě o průměru 1000 mm. Bezpečnostní přeliv železobetonový v levém zavázání hráze, tvaru písmene „L“. Betonové odpadní koryto od bezpečnostního přelivu ukončené vývařištěm. V hrázi zabudované vrty pro měření průsaků. Při rekonstrukci po povodni 1997 vybudován domek hrázného s vlastní studnou a bezodtokou žumpou.

Základní technické údaje

 • Plocha povodí 64,85 km2
 • Kóta koruny hráze 317,50 m n.m.
 • Délka hráze v koruně 175,0 m
 • Max. výška hráze 8,5 m
 • Hladina max. zásobní 314,80 m n.m.
 • Hladina maximální 316,90 m n.m.
 • Objem při max. zásobní hladině 352 tis. m3
 • Objem při max. hladině 817 tis. m3
 • Zatopená plocha při max. hladině 23,50 ha
 • Zaručený odtok 0,027 m3/s
 • Kóta koruny hráze 305,58 - 305,73 m n.m.
 • Vrch těsnícího jádra 304,60 m n.m.
 • Nejnižší místo v údolí 289,90 m n.m.