A-4 MANIPULAČNÍ PRAVIDLA VÝZNAMNÝCH VODNÍCH DĚL

Olešná - Olešná km 10,690

Kategorie VD (dle vyhlášky 471/2001 Sb. o TBD) II.

Správce: Povodí Odry, s.p.

Rozdělení prostoru nádrže (výškový systém Bpv)

  Kóta Zatopená plocha Objem
  min. max. [mil. m2] [mil. m3]
Stálé nadržení 290,6 295,5 0-0,146 0-0,3
Zásobní prostor 295,5 303,05 0,146-0,761 0,3-3,303
Retenční ovladatelný 303,05 303,31 0,761-0,784 3,303-3,504
Retenční neovladatelný 303,31 304,39 0,784-0,897 3,504-4,409

Vlastní hráz

 • Délka koruny hráze 395,00 m
 • Šířka koruny hráze 6,00 m
 • Kóta koruny hráze 305,58 - 305,73 m n.m.
 • Vrch těsnícího jádra 304,60 m n.m.
 • Nejnižší místo v údolí 289,90 m n.m.

Spodní výpusti

 • Ocelové potrubí 2 x 1 200 mm
 • Ocelové potrubí - obtok 400 mm
 • Kóta dna vtokového objektu 289,90 m n.m.
 • Kóta osy spodních výpust 291,40 m n.m.
 • Kapacita spodních výpustí při hladině 304,39 m n.m. 2 x 14,50 m3/s

Bezpečnostní zařízení - přeliv

 • Kóta přelivné hrany 303,31 m n.m.
 • Délka přelivné hrany 37,00 m
 • Kapacita přelivu při hladině 304,30 m n.m. 80,00 m3/s
 • Kóta prahu vývaru 287,60 m n.m.
 • Kóta dna vývaru 285,10 m n.m.

Odběr vody

 • Ocelové potrubí 500 mm

Manipulace za velkých vod

Dostoupí-li hladina v nádrži kóty 303,05 m n.m, tj. hladiny zásobního prostoru, řídí se velikost odtoku z nádrže spodními výpustmi v závislosti na přítoku do nádrže a to tak, že odtok je roven přítoku až do kapacity spodních výpustí při hladině zásobního prostoru. Při dalším stoupání přítoku do nádrže je odtok z nádrže udržován na hodnotě 30 m3/s (po dosažení úrovně bezpečnostního přelivu - kóty 303,31 m n.m. - postupným uzavíráním spodních výpustí) a plní se ochranný prostor nádrže. Poté, co odtok přelivem vzroste nad 30 m3/s, spodní výpusti se uzavřou. V případě dosažení kóty hladiny v nádrži 304,10 m n.m. je nutno otevřít spodní výpusti tak, aby pokud možno hladina v nádrži již dále nestoupala. Tato velikost odtoku spodními výpustmi zůstává zachována až do poklesu přítoku do nádrže na hodnotu 30 m3/s. Po následném poklesu přítoku do nádrže pod hodnotu 30 m3/s je ochranný prostor nádrže prázdněn průtokem do 30 m3/s s využitím kapacity spodních výpustí až do poklesu hladiny v nádrži na kótu 303,05 m n.m.

Neškodný odtok je 40 m3/s.