A-4 MANIPULAČNÍ PRAVIDLA VÝZNAMNÝCH VODNÍCH DĚL

Morávka - Morávka km 18,820

Kategorie VD (dle vyhlášky 471/2001 Sb. o TBD) II.

Správce: Povodí Odry, s.p.

Rozdělení prostoru nádrže (výškový systém Bpv)

Letní období Kóta Zatopená plocha Objem
(květen - říjen) min. max. [mil. m2] [mil. m3]
Stálé nadržení 481,60 491,10 0,002 - 0,125 0,000 - 0,488
Zásobní prostor 491,10 506,80 0,125 - 0,541 0,488 - 5,445
Retenční ovladatelný 506,80 515,22 0,541 - 0,779 5,445 - 10,654
Retenční neovladatelný 515,22 516,90 0,779 - 0,829 10,654 - 11,949

Vlastní hráz

 • Délka koruny hráze 396,00 m
 • Šířka hráze v koruně 5,95 m
 • Kóta koruny hráze 518,40 m n.m.
 • Dno údolí 480,00 m n.m.
 • Max. výška nade dnem údolí 39,00 m

Spodní výpusti

V hrázi

 • DN spodních výpustí 2 x 1 200 mm
 • Délka spodní výpusti 149 m
 • Kóta vtoku levé spodní výpusti 482,18 m n.m.
 • Kóta vtoku pravé spodní výpusti 485,58 m n.m.
 • Kóta dna vývaru 476,40 m n.m.
 • Kóta prahu vývaru 478,55 m n.m.
 • Kapacita levé spodní výpusti při max. retenční hladině 14,8 m3/s
 • Kapacita pravé spodní výpusti při max. retenční hladině 14,4 m3/s

Na pravobřežní obtokové štole

 • DN spodních výpustí za vtokem po redukční kus 1400 mm
 • DN spodních výpustí za red. kusem včetně rozstřik. uzávěrů 1200 mm
 • Délka spodní výpusti 15,01 m
 • Dno potrubí spodních výpustí 486,30 m n.m.
 • Osa rozstřikovacích uzávěrů spodních výpustí 486,90 m n.m.
 • Dno vtoku štoly 485,00 m n.m.
 • Dno výtoku štoly 479,40 m n.m.
 • Celková délka štoly 385,6 m
 • Kapacita jedné spodní výpusti při max. retenční hladině 20,3 m3/s

Bezpečnostní zařízení - přeliv

 • Délka přelivné hrany 24,10 m
 • Kapacita přelivu při maximální retenční hladině 103,00 m3/s
 • Kóta přepadové hrany 515,22 m n.m.
 • Délka skluzu 176,6 m
 • Šířka skluzu 6,5 m
 • Kóta prahu vývaru 479,05 m n.m.
 • Kóta dna vývaru (konec skluzu) 475,40 m n.m.
 • Kapacita přelivu při maximální retenční hladině 103,00 m3/s

Vodárenský odběr

 • Kóta etáže v ose na levé větvi 482,18 m n.m.
 • Kóty etáží v ose na pravé větvi 485,58 a 492,58 m n.m.

Manipulace za velkých vod

Dostoupí-li hladina v nádrži kóty 506,80 m n.m., tj. hladiny zásobního prostoru, zvětšuje se velikost odtoku z nádrže spodními výpustmi v závislosti na přítoku do nádrže tak, že odtok je roven přítoku až do hodnoty 50 m3/s. Při dalším stoupání přítoku do nádrže je odtok z nádrže roven 50 m3/s a plní se ovladatelný ochranný prostor nádrže. V případě dosažení kóty hladiny v nádrži 515,22 m n.m. (tj.úrovně bezpečnostního přelivu) a dalšího stoupání hladiny je celkový odtok z nádrže udržován přivíráním spodních výpustí na hodnotě 50 m3/s. V případě dalšího stoupání hladiny je nutno při dosažení kóty 516,80 m n.m. zvýšit odtok spodními výpustmi tak, aby pokud možno hladina v nádrži již dále nestoupala. Tato velikost odtoku spodními výpustmi zůstává zachována až do poklesu přítoku do nádrže na hodnotu 50 m3/s. Po následném poklesu přítoku do nádrže pod hodnotu 50 m3/s je ochranný prostor nádrže prázdněn 50-ti m3/s až do poklesu hladiny v nádrži na kótu 506,80 m n.m.

Neškodný odtok je 60 m3/s.