A-4 MANIPULAČNÍ PRAVIDLA VÝZNAMNÝCH VODNÍCH DĚL

Butovice

Kategorie VD (dle vyhlášky 471/2001 Sb. o TBD) III.

Správce: Povodí Odry, s.p.

Rozdělení prostoru nádrže (výškový systém Bpv)

  Kóta Zatopená plocha Objem
  min. max. [mil. m2] [mil. m3]
Stálé nadržení 309 311 0-0,025 0-0,023
Zásobní prostor 311 314,6 0,025-0,166 0,023-0,352
Retenční ovladatelný 314,6 315,9 0,166-0,21 0,352-0,589
Retenční neovladatelelný 315,9 316,9 0,21-2,35 0,589-0,817