A-4 MANIPULAČNÍ PRAVIDLA VÝZNAMNÝCH VODNÍCH DĚL

VN Budišovka

Kategorie VD (dle vyhlášky 471/2001 Sb. o TBD) IV.

Správce: Povodí Odry, s.p.

Rozdělení prostoru nádrže (výškový systém Bpv)

  Kóta Zatopená plocha Objem
  min. max. [mil. m2] [mil. m3]
Stálé nadržení 290,6 295,5 0-0,146 0-0,3
Zásobní prostor 295,5 303,05 0,146-0,761 0,3-3,303
Retenční ovladatelný 303,05 303,31 0,761-0,784 3,303-3,504
Retenční neovladatelný 303,31 304,39 0,784-0,897 3,504-4,409

Vodní nádrž Budišovka se nachází na vodním toku Budišovka v říčním km 12,700, cca 2 km západně od obcee Budišov nad Budišovkou.

Vodní nádrž Bartošovice II byla vybudována 80. letech jako nádrž retenční. V roce 1986 byla uvedena do trvalého provozu. V současnosti je využívána k transformaci povodňových průtoků, nalepšování průtoků pod hrází, k protipožárním účelům a ke sportovnímu rybolovu.

Jedná se o zemní sypanou hráz, opevnění návodní strany kamenným pohozem, vzdušná strana hráze opevněna zatravněním. Samostatné vypouštěcí zařízení vybudováno přímo v tělese hráze. Dvě betonová vypouštěcí potrubí světlosti DN 1000 mm, na levém potrubí samostatné mechanicky ovládané kanalizační šoupě o průměru 1000 mm, na pravém dvojitá dlužová stěna udržující stálou úroveň hladiny. Bezpečnostní přeliv železobetonový obložený kamenem v pravém zavázání hráze, délka přepadové hrany 31,5 m. Betonové odpadní koryto od bezpečnostního přelivu s rozražeči ukončené vývařištěm, zaústěné pod hrází do opevněného koryta toku Budišovka.

Základní technické údaje

 • Plocha povodí 18,05 km2
 • Kóta koruny hráze 544,00 m n.m.
 • Délka hráze v koruně 136,0 m
 • Max. výška hráze 5,8 m
 • Hladina zásobní 542,80 m n.m.
 • Hladina maximální 543,40 m n.m.
 • Kóta bezpečnostního přepadu 542,80 m.n.m.
 • Objem při hladině stál. nadržení 74 tis. m3
 • Objem při max. hladině 102 tis. m3
 • Zatopená plocha při max. hladině 51 013 m2
 • Zaručený odtok 0,022 m3/s (22 l/s)