A-4 MANIPULAČNÍ PRAVIDLA VÝZNAMNÝCH VODNÍCH DĚL

VN Bartošovice II

Kategorie VD (dle vyhlášky 471/2001 Sb. o TBD) IV.

Správce: Povodí Odry, s.p.

Rozdělení prostoru nádrže (výškový systém Bpv)

  Kóta Zatopená plocha Objem
  min. max. [mil. m2] [mil. m3]
Stálé nadržení 290,6 295,5 0-0,146 0-0,3
Zásobní prostor 295,5 303,05 0,146-0,761 0,3-3,303
Retenční ovladatelný 303,05 303,31 0,761-0,784 3,303-3,504
Retenční neovladatelný 303,31 304,39 0,784-0,897 3,504-4,409

Vodní nádrž Bartošovice II se nachází na Hukovickém potoce v říčním km 0,525, v Bartošovicích cca 6 km severovýchodně od města Nový Jičín. Vodní nádrž Bartošovice II byla vybudována v letech 1970-1971 jako protipovodňová a závlahová nádrž. V současnosti je využívána k udržování minimálního zůstatkového průtoku v Hukovickém potoce pod vodní nádrží, k transformaci povodňových průtoků, k protipožárním účelům a ke sportovnímu rybolovu. Vodní nádrž jako významný krajinotvorný prvek vytváří podmínky pro zvýšení ekologické stability území a existenci flóry a fauny v nádrži a přilehlém okolí. Jedná se o zemní sypanou hráz, opevnění vzdušní strany hráze zatravněním. Návodní strana hráze je v dolní části opevněna kamenným pohozem, výše pak zatravněním. Koruna hráze o šířce 5,0 m je průjezdná. Výpustný objekt tvoří požerák přístupná po ocelové lávce z hráze s šoupátkem o světlosti DN 800 mm. Bezpečnostní přepad není vybudován s ohledem na výjimečnou kapacitu retenčního prostoru, který měl pojmout 2 x Q100.

Základní technické údaje

  • Plocha povodí 5,85 km2
  • Kóta koruny hráze 259,40 m n.m.
  • Délka hráze v koruně 201,0 m
  • Max. výška hráze 7,4 m
  • Hladina stálého nadržení 255,50 m n.m.
  • Hladina maximální 258,80 m n.m.
  • Objem při hladině stál. nadržení 50 tis. m3
  • Objem při max. hladině 310 tis. m3
  • Zatopená plocha při max. hladině 137 000 m2
  • Zaručený odtok 0,004 m3/s (4 l/s)