A-8 STUPNĚ POVODŇOVÉ AKTIVITY

Stupně povodňové aktivity na vodních dílech
Vodní dílo I. II. III. Max. ret. Vrch těs. (1) [m n.m.]
  Přítok [m3/s] Hladina [m n.m.] Hladina [m n.m.] Hladina [m n.m.] Hladina [m n.m.] Vrch seg. (2) [m n.m.]
Slezská Harta 50 Léto - 495,60 Zima - 496,10 Léto - 496,00 Zima - 496,50 496,83 498,80 499,80(1)
Kružberk 10 428,60 430,10 430,80 431,10 431,10(2)
Šance 15 Léto - 501,80 Zima - 502,20 503,10 504,20 506,91 507,11(1)
Morávka 10 507,00 512,00 515,22 516,90 518,40(1)
Žermanice 15 291,25 291,90 292,70 293,50 293,43(2)
Těrlicko 10 275,80 276,10 276,90 277,46 278,40(1)
Olešná 5 303,25 303,60 303,90 304,39 304,60(1)
Stupně povodňové aktivity na jezech
Vodní dílo Stav vodočtu [cm] Průtok [m3/s]
  I. II. III. I. II. III.
V. Lhoty - jez 100 130 160 34,5 70,1 104
V. Lhoty - přivaděč Převádí se do 15 m3/s
Smilovice - jez 160 190 220 15,2 26,1 38,0
Smilovice - přivaděč Převádí se do 2,5 m3/s
Třinec - válcový jez 280 300 330 103 159 251
  Při dosažení I. SPA v profilu Olše - Jablunkov informuje VHD obsluhu jezu, která ověří situaci v profilu jezu
Lhotka - jez 270 290 450 17,9-200 235 600
Přívoz - jez 220 300 360 165 260 365
Vítkovice - jez   110 310   120 580