A-4 MANIPULAČNÍ PRAVIDLA VÝZNAMNÝCH VODNÍCH DĚL

Jez Smilovice - Ropičanka km 8,110

Kategorie VD (dle vyhlášky 471/2001 Sb. o TBD) IV.

Správce: Povodí Odry, s.p.

Vybrané technické údaje (výškový systém Bpv)

Jez

 • Počet jezových polí - 1
 • Šířka pole - 8,0 m
 • Hradící výška segmentu od pevné hrany jezu - 2,40 m
 • Kóta provozní hladiny - 368,00 m n.m.
 • Kóta koruny pevného přelivu - 365,60 m n.m.
 • Kóta spodní hrany zcela vyhrazeného segmentu - 368,20 m n.m.
 • Kóta dosedacího prahu segmentu - 365,56 m n.m.
 • Kóta dna vývaru - 363,33 m n.m.
 • Kóta závěrného prahu vývaru - 365,00 m n.m.
 • Kóta založení jezového tělesa - 362,00 m n.m.
 • Délka vývaru - 9,0 m
 • Šířka vývaru - 8,0 m
 • Hloubka vývaru - 2,1 m
 • Kóta hladiny Q100 při plně vyhrazeném segmentu - 367,57 m n.m.
 • Kóta přemostění - 370,00 m n.m.

Vtokový objekt do přivaděče

 • Počet jezových polí - 1
 • Šířka pole - 2,0 m
 • Hradící výška tabule (po spodní úroveň přemostění) - 1,5 m
 • Kóta pevného prahu vtoku - 366,45 m n.m.
 • Šířka přemostění - 4,70 m
 • Kóta vrchu přemostění - 370,00 m n.m.

Manipulace za velkých vod

Při průtocích v Ropičance do cca 7,0 m3/s (začátek pohybu splavenin) se zvedáním segmentu udržuje hladina v nadjezí na úrovni provozní hladiny ± 10 cm a do přivaděče se převádí požadovaný průtok. Pokud se přítoky dále zvyšují, uzavře se stavidlo odběru a přestane se udržovat úroveň provozní hladiny (368,00 m n.m.). Při povodňových průtocích se proplachuje nadjezí od usazených splavenin. V závislosti na velikosti průtoku je možné zvedáním a spouštěním segmentu zvýšit unášecí sílu vody v nadjezí. Uvedenou manipulací však v podjezí nesmí docházet ke vzniku povodňových vln. Při opadávání povodně se po vizuálním ukončení pohybu splavenin (cca 5,0 m3/s) spustí segment, začne se udržovat provozní hladina a obnoví se převod vody. Na základě nařízení vodohospodářského dispečinku lze do přivaděče převádět vodu (do průtoku 2,5 m3/s) i při průtocích vyšších než 7,0 m3/s. Při průtoku Q100 (56 m3/s) dosáhne hladina v nadjezí při plném vyhrazení segmentu a zavřeném vtoku do přivaděče úrovně 367,57 m n.m. (čtení na lati pravobřežního pilíře cca 197 cm).