B-2 PŘEDPOVĚDNÍ A HLÁSNÁ POVODŇOVÁ SLUŽBA

Regionální předpovědní pracoviště ČHMÚ, pobočka Ostrava

Je centrem operativních meteorologických a hydrologických informací. Zajišťuje nepřetržitou předpovědní a výstražnou službu v oborech operativní meteorologie a hydrologie v rámci územní působnosti pobočky a na základě podrobné analýzy meteorologické a hydrologické situace a předpokládaného dalšího vývoje v povodí informuje o možnosti vzniku nebo nebezpečí povodně.

Zjištěné závěry a informace pracoviště zpracovává a vydává ve formě pravidelných zpráv o stavu a předpovědí počasí, pravidelných zpráv o aktuální situaci a předpovědí stavů a průtoků. V případě předpokládaného výskytu mimořádné situace jsou navíc v rámci Systému integrované výstražné služby (tzv. SIVS) vydávány Předpovědní výstražné informace (PVI) a Informace o výskytu nebezpečných jevů (IVNJ).

Veškeré zpravodajství ČHMÚ poskytuje v souladu s předmětem své činnosti především KOPIS HZS MSK. Kromě toho lze veškeré potřebné informace o situaci a předpokládaném vývoji získat na internetové stránce ČHMÚ (www.chmi.cz, resp. vvv.chmi.cz), jednotlivé mimořádné situace mohou být konzultovány s pracovníky meteorologické i hydrologické služby předpovědního pracoviště telefonicky nebo videokonferencí přes HZS MSK (IBC MSK).

Seznam zkratek