A-7 ORGANIZACE POVODŇOVÉ SLUŽBY

Povodňové prohlídky

Povodňové prohlídky jsou řešeny na úrovni povodňových orgánů obcí s rozšířenou působností. Povodňový orgán kraje zasahuje pouze v případě vyžádání pomoci nižšího povodňového orgánu při odstraňování závad zjištěných při povodňových prohlídkách.

Seznam zkratek