A-3 HYDROLOGICKÉ ÚDAJE

Postupové doby povodňových průtoků

Vodní tok Ze stanice Do stanice Délka Doba postupu
[profil] [profil] [km] [hod]
Odra Odry Bartošovice 32 6.10
Odra Bartošovice Svinov 30 5.8
Odra Svinov Bohumín 18 1,5 - 4
Moravice VD Kružberk Branka 38 7.9
Moravice / Opava Branka Děhylov 33 5.9
Opava Karlovice Krnov 31 4.7
Opava Krnov Opava 35 7.9
Opava Opava Děhylov 28 4.8
Opava / Odra Děhylov Bohumín 24 5.7
Ostravice VD Šance Sviadnov 21 2.5
Ostravice Sviadnov Ostrava 20 2.5
Ostravice / Odra Ostrava Bohumín 13 2.5
Lučina VD Žermanice Radvanice 19 3.5
Olše Jablunkov Č. Těšín Baliny 24 2,5 - 4,5
Olše Č. Těšín Baliny Dětmarovice 26 3.8
Olše Dětmarovice Věřňovice 9 1,5 - 6

Pozn.: Postupové doby povodňových průtoků byly aktualizovány na základě výsledků schůzky zástupců RPP ČHMÚ Ostrava a Povodí Odry s.p. ze dne 20.4.2005. Postupové doby budou aktualizovány v případě potřeby.