OHROŽENÉ OBJEKTY

Chybí data fragmentu
Tok Úsek toku Ohrožení objektů při Q~N  
km (odkud-kam) Slovní popis ohroženého objektu (nebo úseku) m3/s N-letost min. ohrožujícího průtoku