OHROŽENÉ OBJEKTY

Opava

Tok Úsek toku Ohrožení objektů při Q~N  
km (odkud-kam) Slovní popis ohroženého objektu (nebo úseku) m3/s N-letost min. ohrožujícího průtoku
Malé Hoštice – ulice Bezručova;
Malé Hoštice – ulice Bezručova
12   
Malé Hoštice – ulice Družstevní;
Malé Hoštice – ulice Družstevní
35   
Malé Hoštice – ulice Luční50   
Malé Hoštice – ulice Na Pastrníku58   
Malé Hoštice – ulice Svobody;
Malé Hoštice – ulice Svobody
9   
Malé Hoštice – ulice U Kaple;
Malé Hoštice – ulice U Kaple
34   
Krajská vet. správa pro MSK - inspektorát Opava;
U cukrovaru 103812
15   
Supermarket Tesco, a.s. - Opava;
Těšínská 2914/44
500   
ZŠ a MŠ - Opava-Malé Hoštice;
Dvořákova 26/37
120   
NOWACO OPAVA s.r.o.;
Těšínská 1006/1
 Typ ohrožení: požár / výbuch / toxicita; Skupina: nezařazen; Zdroj rizika: zásobník/potrubí; Množství: 20 t + 20 t  
Slezské gymnázium - Opava;
Zámecký okruh 848/29
510   
Úřad pro zast. státu ve věcech maj. - Opava;
Březinova 779/6
22   
ZUŠ - Opava (Nádražní okruh) - odp. vyučování!!;
Nádražní okruh 674/11
1318   
Zimní stadion Opava;
Zámecký okruh 413/8
 Typ ohrožení: požár / výbuch / toxicita; Skupina: nezařazen; Zdroj rizika: zásobník/potrubí; Množství: 3500 kg + 3500 kg  
Mendelovo gymnázium - Opava;
Komenského 397/5
800   
SPŠ a SUPŠ - Opava;
Praskova 399/8
420   
SŠ hotelnictví a služeb, d.p. VOŠ Praskova;
Praskova 411/14
350   
Katastrální úřad pro MSK se sídlem v Opavě;
Praskova 194/11
220   
Finanční úřad v Opavě;
Masarykova třída 310/2
180   
Zemský archív Opava;
Sněmovní 2/1
60   
Jazyková škola - Faktum;
Masařská 473/15
89   
Armáda spásy v ČR, Azylový dům - Samaritán;
Nákladní 390/24
41   
SŠ soukr. podnikatelská Opava Hlavní;
Hlavní 282/101
555   
Dětské centrum Čtyřlístek v Opavě, přísp.o.;
Nákladní 147/29
59   
MŠ - Opava (Vaníčkova);
Vaníčkova 1001/39
108   
MŠ - Opava (Mnišská);
Mnišská 5/7
100   
ZUŠ - Opava (Solná);
Solná 417/8
540   
Kylešovice(Q100) - průmysl.areál(pískovna);
za siln. mostem(proti proudu) Komárov - Kylešovice
 Q20-Q100(120-170m3/s)ovliv.  
MŠ - Opava (17. listopadu);
17. listopadu 994/6
150   
ZŠ - Opava-Kylešovice (U Hřiště);
U hřiště 4
820   
Kylešovice(Q100) - zahrádkářská osada;
za siln. mostem(proti proudu) Komárov - Kylešovice
 Q20-Q100(120-170m3/s)ovliv.  
MŠ - Opava (Sadová);
Sadová 272/51
46   
Kylešovice(Q100) - sportovní areál;
mezi siln. mostem Kylešovice-Raduň a Jaschkovým jezem
 Q100(170m3/s)ovliv.  
ZEMPRO Opava, a.s. (Ke koupališti);
Ke koupališti 819/5
 Typ ohrožení: epizootie - ptáci | Skupina: nezařazen | Zdroj rizika: - | Množství: 130 tis. ks  
Teva Czech Industries, s.r.o. - Opava;
Ostravská 305/29
 Ohrožující látka: amoniak, dithylether, aceton, methanol, athylalkohol;Typ ohrožení: toxicita / požár / výbuch; Skupina: A; Zdroj rizika: zásobník/potrubí; Množství: 2670 kg (amoniak), 21 t (diethylether), 255 t (aceton), 275 t (methanol), 300 t (ethyla  
ZŠ a MŠ - Opava-Komárov, d.p. MŠ - Opava-Kom.;
Podvihovská 147/15
63   
Komárov - Oáza;
rekreační zařízení Oáza
 Q20(300m3/s) ovlivněný průtok  
Komárov - u VT Strouha;
okolí VT Strouha a autoservisu
 Q50(385m3/s) ovlivněný průtok  
Hypermarket Globus Opava;
Těšínská 2830/83
1300   
Technické služby Opava, s.r.o.;
Těšínská 2057/71
0   
BIVOJ a.s;
Jateční 845/23
 Typ ohrožení: toxicita / požár / výbuch; Skupina: nezařazen; Zdroj rizika: zásobník/potrubí; Množství: 6 t + 6 t  
MŠ - Opava (Jateční);
Jateční 1812/10
85   
SŠ technická, d.p. DM - Opava Kolofíkovo nábř.;
Kolofíkovo nábřeží 1062/51
450   
SŠ technická Opava;
Kolofíkovo nábřeží 1062/51
350   
MŠ - Opava (Edvarda Beneše);
Edvarda Beneše 989/6
150   
ZŠ - Opava (Edvarda Beneše);
Edvarda Beneše 961/2
800   
SLU Na Rybníčku 1, d.p. Koleje Komárovská;
Komárovská 2613/25
0   
ZŠ - Opava (Ochranova);
Ochranova 1244/6
550   
ZŠ a MŠ - Opava (Šrámkova);
Šrámkova 1457/4
800   
ZŠ a MŠ - Opava Šrámkova, d.p. MŠ Šrámkova;
Šrámkova 1333/6
200   
ZŠ - Opava (Vrchní);
Vrchní 101/19
620   
Zař. ŠS Otická, d.p. ZŠS - Opava (Šrámkova);
Šrámkova 1333/6
1000   
Seniorcentrum Opava I, p.o.;
Rolnická 1550/24
50   
Seniorcentrum Opava II, p.o.;
Rolnická 1591/29
75   
MŠ - Opava (Na Pastvisku);
Na pastvisku 1522/13
90   
MŠ - Opava (Pekařská);
Pekařská 415/98
52   
ZŠ - Opava (Pekařská);
Pekařská 679/77
280   
MŠ - Opava (Mostní);
Mostní 256/68
49   
Kateřinky - zahradkářské osady Karlovec;
nad jezem Městské sady(vojenský splav)
 Q20(220m3/s)  
Vávrovice - kaliště cukrovaru;
cukrovar
 Q5(120m3/s)  
Vávrovice(Q5);
intravilán obce(mezi VT Opava a ul. Jantarová)
 Q5(120m3/s)  
Vávrovice(Q100);
intravilán obce(mezi VT Opava a ul. Jantarová)
 Q100(380m3/s)  
Vávrovice(Q20);
intravilán obce(mezi VT Opava a ul. Jantarová)
 Q20(220m3/s)  
Úřad městské části Opava - Vávrovice;
Jantarová 49/40
6   
Držkovice;
celá obec
 Q5(120m3/s)  
POVISync: 19.03.2020 09:59:31