OHROŽENÉ OBJEKTY

Hvozdnice

Tok Úsek toku Ohrožení objektů při Q~N  
km (odkud-kam) Slovní popis ohroženého objektu (nebo úseku) m3/s N-letost min. ohrožujícího průtoku
DALKIA ČR - Výtopna Mariánské Hory, a.s.; výtopna v průmyslovém areálu; průmyslový areál Ostrava - Mariánské Hory; pravý břeh 
Klokočůvek - chatová osada; levý břeh; vybřežení povodňových průtoků>Q20 
Klokočůvek - příležitostný tábor; levý břeh; vybřežení povodňových průtoků>Q20 
Klokočůvek - tábořiště a občerstvení; levý břeh; Občerstvení Pod Skálou, Klokočůvek, tel. 556 731 650, mobil: 731 522 321, vybřežení povodňových průtoků>Q20 
Klokočůvek; Klokočůvek; levý břeh; Zdroj : PPVN 
Koksovna Šverma, a.s.; bývalá koksovna; průmyslový areál Ostrava - Mariánské Hory; pravý břeh 
Loučky; Loučky; levý břeh; Zdroj : PPVN 
Oderská ulice; Nový Rybník; levý břeh; Oderská č. p. 273, 168, 155, 173 
Ohrožené nemovitosti ul.Nová; Odry; levý břeh; Zdroj : PPVN 
Ohrožené nemovitosti ul.Pohořská; Odry; levý břeh; Zdroj : PPVN 
Rodinný dům č.p. 12, ul. Sportovní; Jakubčovice nad Odrou; Zdroj : PPVN 
Rodinný dům č.p. 36, ul. Oderská; Jakubčovice nad Odrou; pravý břeh; Zdroj : PPVN 
Rodinný dům č.p. 45, ul. Sportovní; Jakubčovice nad Odrou; Zdroj : PPVN 
Rodinný dům č.p. 74, ul. Sportovní; Jakubčovice nad Odrou; Zdroj : PPVN 
Rodinný dům č.p. 8, ul. Sportovní; Jakubčovice nad Odrou; pravý břeh; Zdroj : PPVN 
Semperflex Optimit a.s.; levý břeh; zaplavení areálu při povod. průtocích Odry a Vítovky,Ing. Josef Kapitán - 556763111, Miroslav Sasín - 556763111/ 604615528 
Spálov - tábor Spálovský mlýn; pravý břeh; vybřežení povodňových průtoků>Q20 
ZD AGRO Stará Bělá; Ostrava-Proskovice lokalita U kravína; pravý břeh 
silnice I/47 – v lokalitě Odry; oba břehy 
silnice II/441 – v lokalitě Odry 
silnice II/442 – v lokalitě Heřmánky; levý břeh 
silnice II/442 – v lokaliě Jakubčovice nad Odrou; levý břeh 
ul. Engelsova; Odry; levý břeh; Zdroj : PPVN 
ul. Fučíkova; Odry; levý břeh; Zdroj : PPVN 
ul. Ke koupališti; Odry; pravý břeh; Zdroj : PPVN 
ul. Křížová; Odry; levý břeh; Zdroj : PPVN 
ul. Luční; Odry; levý břeh; Zdroj : PPVN 
ul. Marxova; Odry; levý břeh; Zdroj : PPVN 
ul. Nábřežní; Odry; levý břeh; Zdroj : PPVN 
ul. Nádražní; Odry; levý břeh; Zdroj : PPVN 
ul. Polní; Odry; levý břeh; Zdroj : PPVN 
ul. Růžová; Odry; levý břeh; Zdroj : PPVN 
ul. Skřivánčí; Odry; levý břeh; Zdroj : PPVN 
ul. Stará; Odry; levý břeh; Zdroj : PPVN 
ul. Vítkovská; Odry; levý břeh; Zdroj : PPVN 
ul. Vítovská; Odry; levý břeh; Zdroj : PPVN 
ul. třída Osvobození; Odry; levý břeh; Zdroj : PPVN 
ČOV Odry, SmVaK v Ostrava a.s.; levý břeh; zaplavení areálu ČOV, zejména objektu Č.S., Naďa Surovcová 603299237, Zdeno Lopušný 603489104 
Železniční doprava v lokalitě Heřmánky; levý břeh; trať Suchdol nad Odrou – Budišov nad Bečvou 
Železniční doprava v lokalitě Mankovice; levý břeh; trať Suchdol nad Odrou – Budišov nad Bečvou 
-2 - -1.1 Kopytov; souvislé zozlivy na PB; u soutoku VT Odra a VT Olše; pravý břeh; Q100(1400m3/s)>Q100 
-1 - .5 Nový Bohumín; souvislé zozlivy na LB i PB, ohrožené budovy(6) u ČOV, ostatní v oblasti Šunychl,PP Bohum. Stružky; zpětné vzdutí Bohumínské stružky; pravý břeh; Q20-Q100(1100-1600m3/s)>Q100 
.5 - .8 Starý Bohumín; plošný rozliv na PB, 1 budova + objekt jachtklubu a campu; Záblatský rybník(Kališčák), ul. Oderská; pravý břeh>Q100 
5.5 - 7.25 Pudlov(Q20); plošný rozliv na PB; mezi VT Odra a ul. Ostravská; pravý břeh; Q20(cca900m3/s)>Q20 
5.5 - 7.25 Pudlov(Q100); plošný rozliv na PB; mezi VT Odra a žel. tratí; pravý břeh; Q20-Q100ovliv.(cca900-1555m3/s)>Q100 
6 - 6.5 Antošovice; souvislé zozlivy na LB i PB, ohrožené budovy na LB u rybníků; u autobusová zastávka Vrbina; levý břeh; Q20(cca1025m3/s)>Q20 
7.04 - 7.04 OÁZA Bohumín; zvláštní povodeň: Sl_Harta-Kruzberk;Terlicko;Sance;; nám. Svobody 7; pravý břeh>Q100 
7.107 - 7.107 Dům s pečovatelskou službou Bohumín, Slezská 348; zvláštní povodeň: Sl_Harta-Kruzberk;Terlicko;Sance;; Slezská 348; pravý břeh>Q100 
7.25 - 9.15 Vrbice(Q100); plošný rozliv na PB, zpětné vzdutí Vrbické stružky; pravý břeh; Q20-Q100ovliv.(cca900-1555m3/s)>Q100 
7.25 - 9.15 Vrbice(Q20); plošný rozliv na PB, zpětné vzdutí Vrbické stružky; pravý břeh; Q20(cca900m3/s)>Q20 
8.46 - 8.46 MŠ Sl.Ostrava, Komerční 22a - DP MŠ Chalupova 1; zvláštní povodeň: Sance;; Chalupova 1/1; levý břeh 
9.3 - 10.46 Koblov - Žabník(Q100); souvislé zozlivy na LB; pod silničním mostem ul. Koblovská; levý břeh; Q100(ovliv.) cca1500m3/s>Q100 
9.3 - 10.46 Koblov - Žabník(Q20); souvislé zozlivy na LB; pod silničním mostem ul. Koblovská; levý břeh; Q20(ovliv.) cca900m3/s>Q20 
10.2 - 10.46 Koblov - Žabník(Q5); souvislé zozlivy na LB; pod silničním mostem ul. Koblovská; levý břeh; Q5(ovliv.) 627m3/s>Q5 
12 - 12.2 Přívoz - areál loděnice; mezi VT Odra a PB hrází; nad jezem Přívoz; pravý břeh; Q20(ovliv.) cca500m3/s>Q20 
14.1 - 14.5 Lhotka; plošný rozliv na LB; ul. U splavu; levý břeh; Q100(ovliv.) cca800m3/s>Q100 
18 - 18.5 Třebovice; rozlivy na LB + zpětné vzdutí Opavy; u soutoku VT Odra a VT Opava; levý břeh>Q100 
18.34 - 18.34 ZŠ a MŠ Lhotka,Těsnohlídkova 99, PO ředitelst; zvláštní povodeň: Sl_Harta-Kruzberk;; Těsnohlídkova 99/11; levý břeh 
18.395 - 18.395 ÚMOb Lhotka; zvláštní povodeň: Sl_Harta-Kruzberk;Sance;; U Splavu 76/14; levý břeh>Q100 
18.842 - 18.842 SPOVO, s.r.o.; zvláštní povodeň: Sl_Harta-Kruzberk;Sance;; Chemická 2039/1; pravý břeh; Ohrožující látka: olej s obsahem PCB,hoř. destilač. zbytky;Typ ohrožení: požár / výbuch; Skupina: nezařazen; Zdroj rizika: nadzemní zásobník; Množství: 150 t (olej),300 t (dest. zbytky) 
19 - 20.5 Svinov (Q100); komunikace kolem vodních toků Porubky a Mlýnky (ulice Nad Porubkou, Kmochova, Bílovecká, Bratří Sedláčků, Axmanova, Hrabyňská, Hečkova, Krůčkova, Františka a Anny Ryšových, V Dubí, U Hráze, Dr. Kudely); Dubí + zpětné vzdutí Porubky (ř.km 0.00 - 1.50); levý břeh; Q100(571m3/s)>Q100 
19.8 - 20.3 Svinov - chatky v Dubí; rozlivy na LB; levý břeh; Q20(392m3/s)>Q20 
20.791 - 20.791 BorsodChem MCHZ s.r.o.; zvláštní povodeň: Sl_Harta-Kruzberk;Sance;; Chemická 2039/1; pravý břeh; Typ ohrožení: toxicita / požár / výbuch; Skupina: B; Zdroj rozika: nadzemní zásobník; Množství: 450 t + 450 t 
21.961 - 21.961 ÚMOb Nová Ves; zvláštní povodeň: Sl_Harta-Kruzberk;Sance;; Rolnická 139/32; pravý břeh 
22 - 22 Železniční most, Svinov - Správa železniční dopravní cesty, státní organizace; železniční most; oba břehy; IDS Morava Sever 
22 - 22.3 Zábřeh - bývalá ČOV; souvislé zozlivy na PB; nad železničním mostem ČD, ř.km 21.955; pravý břeh; Q100(550m3/s)>Q100 
22.027 - 22.027 Kulturní dům Nová Ves; zvláštní povodeň: Sl_Harta-Kruzberk;Sance;; Rolnická 174/9; pravý břeh 
22.658 - 22.658 ČD,a.s.žel.stan.Ostrava- Svinov; zvláštní povodeň: Sl_Harta-Kruzberk;; Peterkova 79/5; levý břeh 
22.7 - 24.5 Výškovice(Q100); souvislé zozlivy na PB, 150 chatek + 10 budov; zahr. osada u ul. Špilarova a Drůbeží a ul. Husarova; pravý břeh; Q100(530m3/s)>Q100 
23.2 - 24.5 Výškovice(Q20); souvislé zozlivy na PB, zatopeny i tenis. Kurty; zahradkářská osada u ul. Špilarova a ul. Drůbeží; pravý břeh; Q20(370m3/s)>Q20 
24.052 - 24.052 Střední zahradnická .škola OP-Nová Ves,U Hrůbků; zvláštní povodeň: Sl_Harta-Kruzberk;; U Hrůbků 115; pravý břeh 
28.3 - 28.3 Polanka(Q20); souvislé rozlivy na LB; na PB VT Polančice v úrovni rybníku Malá Vaček; levý břeh; Q20(cca370m3/s), PO>Q20 
28.8 - 30.5 Proskovice; souvislé zozlivy na PB a LB, PB inundace dosahuje k okraji intravilánu; pravý břeh; Q100(520m3/s), ohroženo i koupaliště a fotb. Hřiště, 1 budova ZD>Q100 
28.9 - 28.9 Polanka nad Odrou - Za Strouhou; Ohrožené objekty v ulici Za Strouhou s č. p. 242, 243, 245, 490, 552, 691, 742, 747, 763, 1168; levý břeh; Digitální povodňový plán http://www.edpp.cz/dpp/polanka-nad-odrou/ 
29 - 29 Polanka nad Odrou - 1. Května, střed; Ohrožené objekty v ulici 1. Května s č. p. 225, 226, 228, 229, 230, 238, 240, 241, 523, 1408; levý břeh; Digitální povodňový plán http://www.edpp.cz/dpp/polanka-nad-odrou/ 
29 - 29 Polanka nad Odrou - 1. Května, západ; Ohrožené objekty v ulici 1. Května s č. p. 209, 218, 219, 221, 223, 246, 247, 248, 300, 1169; Digitální povodňový plán http://www.edpp.cz/dpp/polanka-nad-odrou/ 
29.3 - 29.3 Polanka nad Odrou - 1. Května; Ohrožené objekty v ulici 1. Května; oba břehy; Digitální povodňový plán http://www.edpp.cz/dpp/polanka-nad-odrou/ 
29.5 - 29.5 Polanka nad Odrou - K pile; Ohrožené objekty v ulici K Pile s č. p. 211, 212, 237, 1089 a 1428; levý břeh 
32.9 - 33.1 Košatka nad Odrou; PB rozliv dosahuje až k okraji intravilánu; v blízkosti VT Lubina 1.700-1.900; pravý břeh; Q100(cca370m3/s)>Q100 
43.9 - 44.1 Albrechtičky; PB rozliv v intravilánu způsobený zpětným vzdutím Albrechtičského potoka(0.200-0.300); u rybníka Kačák; pravý břeh; Q100(cca350m3/s)>Q100 
47.1 - 48 Nová Horka; okraj záplavy na PB zasahuje do intravilánu; PB VT Sedlnice (0.400-1.000); pravý břeh; Q20(cca240m3/s), Q20 Sedlnice (53m3/s)>Q20 
47.4 - 47.5 Studénka(Q5) - u bus zastávky rozc. k žel. stanici; souvislé zozlivy na LB, budova u křížení ul. Oderské a ul. Nádražní; u soutoku Butovického a Pustějovského potoka; levý břeh; Q20(cca160m3/s)>Q5 
50.2 - 50.6 Bartošovice - Bartošovický mlýn; souvislé zozlivy na PB a LB; u Bartošovického mlýna; pravý břeh; Q20-Q100(cca220-330m3/s)>Q100 
52.5 - 53.3 Pustějov; nátok vybřežených vod propustky na trati ČD + vliv Husího potoka; za železniční trati; levý břeh; Q5(cca150m3/s), ohrožena i ČOV>Q5 
54.9 - 55.1 Bartošovice - Luční dvůr; Objekty v záplavovém území Q20.; pravý břeh; č.p. 256, Ohrožen chov skotu, sklad brambor, krmivo pro dobytek, hospodářské stroje.>Q20 
55 - 56 Alfavinpro, s.r.o.; Objekty na okraji záplavového území Q5.; pravý břeh; č.p. 217, Ohroženy stolařské stroje a materiál.>Q5 
55 - 56 VFU Brno ŠZP Nový Jičín; Objekty na okraji rozlivu Odry a podél Bartošovického p.; pravý břeh; č.p. 210, 367, 368, Ohrožena selata>Q5 
56 - 57 DENAS, spol. s r.o.; Objekty na okraji rozlivu Q5.; pravý břeh; č.p. 369, Ohrožen chov slepic masného typu.>Q5 
61 - 62 Kunín; zpětné vzdutí na Jičínce; nad soutokem VT Odra a VT Jičínka(1.700-2.400); pravý břeh; Q100(cca280m3/s)>Q100 
65.1 - 67.5 Suchdol nad Odrou; rozliv na LB až k trati, 2 budovy na ul. Na Rybníkách; u vlakové stanice Suchdol nad Odrou; levý břeh; Q100(cca280m3/s)>Q100 
68.7 - 68.8 Bernartice n. O. - Lesní mlýn; Národní technická památka, č.p. 25.; Lesní mlýn; pravý břeh; Digitální povodňový plán obce Bernartice nad Odrou: http://www.edpp.cz/dpp/bernartice-nad-odrou/280>Q100 
73 - 73.6 Jeseník nad Odrou; Rozliv na PB + vzdutí Luhy, 2 budovy u výusti Jesenického rybníku.; Nad soutokem Odry a Luhy (1.100-1.288). Budovy č.p. 134, 135; pravý břeh; Digitální povodňový plán obce Jeseník nad Odrou: http://www.edpp.cz/dpp/jesenik-nad-odrou/>Q100 
76 - 76.2 ČOV Bernartice nad Odoru; Areál ČOV – čerpací stanice. Objekty ohroženy rozlivem Odry a Teplé.; pravý břeh; Digitální povodňový plán obce Bernartice nad Odrou: http://www.edpp.cz/dpp/bernartice-nad-odrou/ 
80 - 84 Odry; PB rozlivy v dolní části města, LB souvislý rozliv v celém úseku; mezi LB Odry a železniční trati; oba břehy; Q50(cca175m3/s), zaplaven i Optimit Odry 
83.8 - 86 Loučky nad Odrou(Q100); rozlivy na PB a zejména na LB; intravilán obce; oba břehy; Q100(cca185m3/s)>Q100 
84.7 - 85.4 Loučky nad Odrou(Q20); rozliv na LB; na úrovni vlakové stanice Odry-Loučky; levý břeh; Q10-Q50(cca100-160m3/s)>Q20 
86.87 - 86.87 Autoopravna Opatřil; pravý břeh; zaplavení areálu při povod. průtocích Odry 
87.3 - 87.3 Mateciuca.s., Gerlich Odry s.r.o.; pravý břeh; zaplavení areálu při povod. průtocích Odry, Z. Mateciuc 556730147, R. Buryan 604346246 
89.2 - 89.5 Pila Heřmánky; souvislý zozliv na PB; levý břeh; Q50(150m3/s)>Q50 
91.493 - 91.493 MŠ Čtyřlístek Loučky; Odry 233; levý břeh>Q100 
91.5 - 92.9 Klokočůvek(Hotel u Maria Skály); vesměs neškodné rozlivy na LB a PB; rekreační objekty u hotelu Maria skály; oba břehy; Q20(cca110m3/s) - Hotel U Maria Skály, Spálov, tel. 556 714 041, mobil 602 128 231, vybřežení povodňových průtoků 
92.9 - 93.3 Klokočůvek(tábor); rozliv na PB; tábor v blízkosti toku; pravý břeh; >Q5 (70m3/s), budova tábora + cca 30chatek>Q5 
POVISync: 16.05.2017 12:57:31