A-2 VODNÍ TOKY A VODNÍ DÍLA

Místa citlivá na vznik zátarasů na tocích ve správě Povodí Odry, s.p.

Při povodních s nízkou četností výskytu mohou zátarasy vznikat i na dalších objektech (např. zachytáváním plavenin přímo na konstrukci mostovky).

Seznam zkratek
Vodní tok VHP Objekt Km
Odra SK mosty 25,230; 36,930; 73,945; 81,67; 83,988; 85,480
Odra OV mosty 12,793; 25,220
Budišovka SK mosty 10,315; 10,399
Jičínka SK mosty 2,528; 3,212; 4,081; 5,028; 5,584; 6,748; 9,268
Libavský p. SK most 10,066
Husí potok SK mosty 0,575; 11,605
Husí potok SK most-zúžení 4,72
Sedlnice SK most 0,995
Sezina SK most 2,21
Lubina SK mosty 1,898; 5,785; 9,178; 12,535; 13,270; 15,660; 18,535
Ondřejnice SK mosty 3,767; 9,810; 10,720; 12,330; 12,905; 15,110
Černá Opava KR mosty 0,075; 1,180; 2,120; 4,350
Opava KR mosty 69,415; 69,645; 70,033; 70,450; 70,750; 72,00; 73,510; 78,290; 80,050; 83,245; 86,780; 94,170; 99,280; 102,740; 104,050; 105,100
  OP mosty 7,990; 10,920; 16,540; 18,570; 26,680; 33,935; 36,480; 37,250; 37,890; 39,400; 40,420; 43,190; 45,440; 53,310; 58,850
  OP lávky 2,105; 31,580; 32,380; 34,080; 35,730; 36,740
Opavice KR mosty 0,272; 1,342; 1,685; 2,085; 2,358; 2,680; 14,846; 17,200; 22,025
Čižina OP mosty 0,060; 0,210; 0,340; 1,500; 2,720; 3,750; 5,180; 6,570; 10,770; 11,235; 11,817; 12,428; 13,010; 13,530; 14,100; 14,505; 15,000; 15,480
  OP lávky 0,505; 4,350; 11,541; 12,130; 12,895; 13,235; 13,937; 14,815
Moravice KR mosty 86,330; 76,000; 76,190; 78,850
  OP mosty 0,600; 1,187; 1,560; 2,805; 3,937; 7,000; 8,865; 11,500; 24,760; 26,945
  OP lávky 5,970; 7,800; 9,370; 9,623; 10,175; 12,405; 14,255; 17,660; 22,380; 27,580
Černý potok KR mosty 5,126; 5,450; 9,630;
Lobník KR mosty 9,060; 16,395; 16,660; 20,420; 29,885
Lomnický p. KR mosty 3,530; 3,700; 4,175; 4,740
Ostravice VD-FM potrubí OOV 43,935
  VD-FM koryto pod VD Šance 44,6
Baštice VD-FM most 4,532; 7,197; 8,880; 10,068
Slavíč VD-FM propust 0
  VD-FM most 1,740; 3,575
Morávka VD-FM jez 11,454
přehrada VD-FM most 28,985
Olešná VD-FM rozdělovací objekt 9,54
Stružka OV pohyblivý jez 4,32
Olše Č.T most 7,505; 40,860
  Č.T pevný jez 47,86
Stonávka VD-FM úchytná hrázka 16,94
  VD-FM kamenná přepážka 18,67
  VD-FM brod 19,064
  VD-FM přítok Mušalec 21,732
  VD-FM balvanitý skluz 22,145
  VD-FM stupeň 22,658; 25,428
přivaděč z Vyš. Lhot VD-FM most 1,546; 1,893; 2,638
Skalka VD-FM most 2,445

březen 2008