Hlásná stanice - Zebrzydowice

Hlásné stanice - Zebrzydowice
Stanice: Zebrzydowice Vodní tok: Petrůvka Kategorie: C říční kilometr: 20.128
Plocha povodí: 132 km2 Nula vodočtu: m n.m. Obec: Zebrzydowice ORP:
Provozovatel: Povodí Odry Přenos POD: ano Přenos ČHMÚ: ne  
Stupně pov. aktivity I. II. III.
Vodní stav (cm) 200 240 280
Průtok (m3/s) 21.5 29.9 39.2
N-leté vody 1 2 5 10 20 50 100
(m³/s) 11 16 24 30.4 35.1 41 59.1
M-denní vody 30 90 180 270 330 335 364
(m³/s) 2.2 1.04 0.57 0.38 0.25 0.18 0.1