Hlásná stanice - Zebrzydowice

Hlásná stanice - Zebrzydowice
Stanice: Zebrzydowice Vodní tok: Petrůvka Kategorie: C Říční kilometr: 20.128
Plocha povodí: 132 km2 Nula vodočtu: m n.m. Obec: Zebrzydowice ORP: Zebrzydowice
Majitel: Povodí Odry s.p. Přenos POD: ne Přenos ČHMÚ: ne  
Stupně pov. aktivity I II III
Vodní stav (cm) 145 180 210
Průtok (m3/s) 9.45 14.5 19.3
N-leté vody 1 2 5 10 20 50 100
(m³/s) - - - - - - -
M-denní vody 30 90 180 270 330 335 364
(m³/s) - - - - - - -