Hlásná stanice - Velké Albrechtice

Hlásná stanice - Velké Albrechtice
Stanice: Velké Albrechtice Vodní tok: Bílovka Kategorie: C Říční kilometr: 5.9
Plocha povodí: ??? km2 Nula vodočtu: 238.07 m n.m. Obec: Velké Albrechtice ORP: Bílovec
Majitel: ČHMÚ Přenos POD: ? Přenos ČHMÚ: ANO  
Stupně pov. aktivity I II III
Vodní stav (cm) nestanoveno nestanoveno nestanoveno
Průtok (m3/s) nestanoveno nestanoveno nestanoveno
N-leté vody 1 2 5 10 20 50 100
(m³/s) 6.85 11.6 18.2 23.4 28.8 36.1 41.9
M-denní vody 30 90 180 270 330 335 364
(m³/s) 0.824 0.318 0.16 0.088 0.044 0.026 0.01