Hlásná stanice - Velká Štáhle

Hlásné stanice - Velká Štáhle
Stanice: Velká Štáhle Vodní tok: Moravice Kategorie: C říční kilometr: 85.2
Plocha povodí: 168.61 km2 Nula vodočtu: 541.75 m n.m. Obec: Velká Štáhle ORP: Rýmařov
Provozovatel: ČHMÚ Přenos POD: ne Přenos ČHMÚ: ano  
Stupně pov. aktivity I. II. III.
Vodní stav (cm) 100 110 130
Průtok (m3/s) 18.9 23 32
N-leté vody 1 2 5 10 20 50 100
(m³/s) 24.6 36.4 54.3 69.4 85.6 109 128
M-denní vody 30 90 180 270 330 335 364
(m³/s) 6.21 3.24 1.71 1.08 0.758 0.591 0.412