Hlásná stanice - Rychvald

Hlásná stanice - Rychvald
Stanice: Rychvald Vodní tok: Orlovská Stružka Kategorie: C Říční kilometr: 5.3
Plocha povodí: ??? km2 Nula vodočtu: 210 m n.m. Obec: Rychvald ORP: Bohumín
Majitel: ČHMÚ Přenos POD: ? Přenos ČHMÚ: ANO  
Stupně pov. aktivity I II III
Vodní stav (cm) 130 140 160
Průtok (m3/s) 5.85 8.814 15.761
N-leté vody 1 2 5 10 20 50 100
(m³/s) 6.56 9.8 15.2 20.2 25.9 34.6 42.1
M-denní vody 30 90 180 270 330 335 364
(m³/s) - - - - - - -