Hlásná stanice - Rychaltice

Hlásná stanice - Rychaltice
Stanice: Rychaltice Vodní tok: Ondřejnice Kategorie: C Říční kilometr: 15.11
Plocha povodí: 41.39 km2 Nula vodočtu: m n.m. Obec: Rychaltice ORP: Frýdek-Místek
Majitel: ČHMÚ Přenos POD: ne Přenos ČHMÚ: ne  
Stupně pov. aktivity I II III
Vodní stav (cm) 160 190 230
Průtok (m3/s) 17.3 28.5 48
N-leté vody 1 2 5 10 20 50 100
(m³/s) - - - - - - -
M-denní vody 30 90 180 270 330 335 364
(m³/s) - - - - - - -