Hlásná stanice - Raškovice

Hlásné stanice - Raškovice
Stanice: Raškovice Vodní tok: Mohelnice Kategorie: C říční kilometr: 1.85
Plocha povodí: 35.29 km2 Nula vodočtu: 443.28 m n.m. Obec: Raškovice ORP: Frýdek Místek
Provozovatel: Povodí Odry Přenos POD: ano Přenos ČHMÚ: ano  
Stupně pov. aktivity I. II. III.
Vodní stav (cm) 90 110 130
Průtok (m3/s) 24.7 44.4 65.7
N-leté vody 1 2 5 10 20 50 100
(m³/s) 9.64 16.7 29.9 43.2 59.5 86.1 111
M-denní vody 30 90 180 270 330 335 364
(m³/s) 2.52 1.34 0.732 0.395 0.205 0.104 0.033