Hlásná stanice - Otice

Hlásné stanice - Otice
Stanice: Otice Vodní tok: Hvozdnice Kategorie: C říční kilometr: 2.1
Plocha povodí: 155.06 km2 Nula vodočtu: 256.32 m n.m. Obec: Otice ORP: Opava
Provozovatel: Povodí Odry Přenos POD: ano Přenos ČHMÚ: ne  
Stupně pov. aktivity I. II. III.
Vodní stav (cm) 290 330 370
Průtok (m3/s) 25.7 36.8 53.6
N-leté vody 1 2 5 10 20 50 100
(m³/s) 13.5 18.6 27.5 35.9 45.8 61.3 75.1
M-denní vody 30 90 180 270 330 335 364
(m³/s) 2.29 1.08 0.53 0.263 0.131 0.069 0.03