Hlásná stanice - Mnichov

Hlásné stanice - Mnichov
Stanice: Mnichov Vodní tok: Černá Opava Kategorie: C říční kilometr: 3.145
Plocha povodí: 51.19 km2 Nula vodočtu: 565.56 m n.m. Obec: Mnichov ORP: Bruntál
Provozovatel: ČHMÚ Přenos POD: ano Přenos ČHMÚ: ano  
Stupně pov. aktivity I. II. III.
Vodní stav (cm) 120 130 150
Průtok (m3/s) 12.5 16.3 25.3
N-leté vody 1 2 5 10 20 50 100
(m³/s) 4.83 9.06 17 25 34.8 50.8 65.6
M-denní vody 30 90 180 270 330 335 364
(m³/s) 1.647 0.922 0.545 0.337 0.22 0.158 0.113