Hlásná stanice - Malá Morávka

Hlásná stanice - Malá Morávka
Stanice: Malá Morávka Vodní tok: Bělokamenný p. Kategorie: C Říční kilometr: 1.3
Plocha povodí: 17.94 km2 Nula vodočtu: 669.91 m n.m. Obec: Malá Morávka ORP: Rýmařov
Majitel: ČHMÚ Přenos POD: ? Přenos ČHMÚ: ANO  
Stupně pov. aktivity I II III
Vodní stav (cm) 110 130 150
Průtok (m3/s) 4.985 8.783 13.48
N-leté vody 1 2 5 10 20 50 100
(m³/s) 4.24 6.62 10.2 13.1 16.3 20.9 24.6
M-denní vody 30 90 180 270 330 335 364
(m³/s) 0.704 0.391 0.232 0.155 0.104 0.079 0.062