Hlásná stanice - Jakartovice

Hlásná stanice - Jakartovice
Stanice: Jakartovice Vodní tok: Hvozdnice Kategorie: C Říční kilometr: 22.14
Plocha povodí: 31.02 km2 Nula vodočtu: m n.m. Obec: Jakartovice ORP: Opava
Majitel: ČHMÚ Přenos POD: ne Přenos ČHMÚ: ne  
Stupně pov. aktivity I II III
Vodní stav (cm) 85 95 110
Průtok (m3/s) 10 18 28
N-leté vody 1 2 5 10 20 50 100
(m³/s) - - - - - - -
M-denní vody 30 90 180 270 330 335 364
(m³/s) - - - - - - -