Hlásná stanice - Domaslavice

Hlásné stanice - Domaslavice
Stanice: Domaslavice Vodní tok: Lučina Kategorie: C říční kilometr: 29.998
Plocha povodí: 26.44 km2 Nula vodočtu: 297.02 m n.m. Obec: Horní Domaslavice ORP: Frýdek Místek
Provozovatel: Povodí Odry Přenos POD: ano Přenos ČHMÚ: ne  
Stupně pov. aktivity I. II. III.
Vodní stav (cm) 80 110 130
Průtok (m3/s) 16.9 30.1 39.4
N-leté vody 1 2 5 10 20 50 100
(m³/s) 11.3 16.7 25 31.9 39.4 50.1 58.9
M-denní vody 30 90 180 270 330 335 364
(m³/s) 1.05 0.541 0.287 0.152 0.079 0.042 0.017