Hlásná stanice - Budišov n. Budišovkou

Hlásná stanice - Budišov n. Budišovkou
Stanice: Budišov n. Budišovkou Vodní tok: Budišovka Kategorie: C Říční kilometr: 10.214
Plocha povodí: 25.52 km2 Nula vodočtu: m n.m. Obec: Budišov n. Budišovkou ORP: Vítkov
Majitel: ČHMÚ Přenos POD: ne Přenos ČHMÚ: ne  
Stupně pov. aktivity I II III
Vodní stav (cm) 100 120 140
Průtok (m3/s) 4.51 8.46 13.5
N-leté vody 1 2 5 10 20 50 100
(m³/s) - - - - - - -
M-denní vody 30 90 180 270 330 335 364
(m³/s) - - - - - - -