A-4 MANIPULAČNÍ PRAVIDLA VÝZNAMNÝCH VODNÍCH DĚL

Barnov - Odra km 99,750

Kategorie VD (dle vyhlášky 471/2001 Sb. o TBD) nestanovena

Správce: Ministerstvo obrany

Vybrané technické údaje (výškový systém Bpv)

  Kóta Zatopená plocha Objem
  min. max. [mil. m2] [mil. m3]
Zásobní prostor 381,2 384,9 0-0,138 0-0,231
Retenční ovladatelný 384,9 385,45 0,138-0,174 0,231-0,317

Provozní hladina

 • Kóta hladiny ve výcvikovém období (březen - listopad) - 384,90 m n.m.
 • Kóta hladiny mimo výcvikové období (prosinec - únor) - 381,20 m n.m.

Vlastní hráz (homogenní zemní s návodním těsněním)

 • Délka koruny hráze - 260,00 m
 • Šířka koruny hráze - 4,00 m
 • Šířka komunikace na koruně hráze - 3,00 m
 • Kóta koruny hráze - 386,40 m n.m.
 • Výška hráze - 4,4 m
 • Šířka v patě hráze - 32 m

Spodní výpusti (umístěny ve sdruženém objektu)

Provozní obtoková výpusť

 • obdélníkového profilu (hrazená stavidlem) - 1,8 x 1,2 m
 • Kóta prahu vtoku do spodní výpusti - 381,70 m n.m.
 • Propusť (s klapkou) šířky - 15 m
 • Kóta dna vývaru - 377,95 m n.m.
 • Výška klapky - 3,2 m

Propusť zároveň slouží jako bezpečnostní přeliv.

Manipulace za velkých vod

Při běžném stavu se hladina udržuje na provozní hladině s přesností ± 0,1 m. Klapka je vztyčená a průtoky do velikosti 10 m3/s (výška zdvihu stavidla 1,0 m) se převádí manipulací s obtokovou výpustí. Při dalším zvýšení přítoku začíná voda přepadat přes vztyčenou klapku (384,90 m n.m.) dokud hladina nedosáhne kóty 385,20 m n.m. (30 cm nad provozní hladinu). Při dalším stoupání hladiny se klapka postupně sklápí (po 0,2 m) a hladina se udržuje v rozmezí kót 384,90 - 385,20 m n.m. Při poklesu přítoků se klapka obdobným způsobem vztyčuje až do úplného vztyčení. Při vypouštění nádrže (na konci výcvikového období) nesmí být překročen odtok 10 m3/s (mimo povodňové situace), při plnění nádrže (na počátku výcvikového období) musí být zajištěn minimální průtok pod nádrží o velikosti 0,8 m3/s (zdvih stavidla 0,03 m).